Opmaak van bestanden

Lees de aanleverspecificaties voor het aanleveren van perfecte bestanden

Bij het opmaken van PDF-bestanden voor digitale prints, wil je kwaliteitsverlies voorkomen. Normaal gesproken geldt: hoe hoger de resolutie, hoe scherper de print. Lever echter geen onnodig grote bestanden aan.

Maak tijdens de opmaak van jouw PDF-bestand een inschatting, welke resoltie geschikt is voor de toepassing.

Resolutie

De minimale en maximale resolutie van jouw bestanden voor het beste eindresultaat, hangt af van de toepassing en de zichtafstand. 

In het algemeen varieert de resolutie tussen de 30 tot 150 dpi. We geven je enkele tips:

 • Vanaf 70 dpi: scherpe print en ook van dichtbij goed lees- en zichtbaar. Prima resolutie voor bijvoorbeeld beurstoepassingen.

 • Tussen 30-70 dpi: prints die op een zichtafstand van enkele meters leesbaar moeten zijn. Deze resolutie gebruik je bij spandoeken of wandpanelen.

 • Minder dan 30 dpi: de resolutie voor extreem grote printafmetingen, zoals XL spandoeken of billboards. Met deze relatief lage resolutie houd je de bestanden bewerkbaar en voldoe je aan onze maximale bestandgroote.

DPI zijn ‘dots per inch’. Met DPI geef je het aantal pixels per inch (ter vergelijking: 
1 inch = 2,54 cm) aan. Hoe hoger de DPI, hoe hoger de resolutie en hoe scherper én duidelijker jouw afbeelding of ontwerp. 

Tips voor een optimaal resultaat

 • Lever je bestanden bij voorkeur aan in PDF (met het Bofesto-printprofiel), of eventueel in JPG of PNG. Het is niet mogelijk je bestanden aan te leveren in TIF, PSD, PSB, AI of EPS. Zet deze bestanden dus altijd om. 

 • Maximaal 30.000 pixels per zijde, maximaal 1 GB aangegeven bij afbeeldingsgrootte in Photoshop.

 • Gebruik nooit de optie aanleveren als JPG om bestanden groter op te maken dan voor PDF mogelijk is.

 • Wij raden downsamplen tijdens het opslaan van de PDF af.

 • Pas de resolutie aan als je je bestand op schaal aanlevert.

 • Pas zip compressie toe, zodat er geen kwaliteit verloren gaat.

 • Voer geen bewerkingen, zoals het croppen van snijtekens of het aanpassen van het formaat, in Acrobat uit. Doe dit altijd in de opmaaksoftware (Illustrator, Photoshop) zelf. Bewerkingen in Acrobat worden door ons systeem ongedaan gemaakt.

 • Lever geen versleutelde PDF bestanden aan.

 • Als je een JPG bestand met een ingesloten kleurprofiel gebruikt tijdens het uploaden, wordt dit profiel niet ingesloten door ons systeem en zal het standaard profiel (FOGRA39 of sRGB) aan het bestand worden toegewezen. Om dit, en dus kleurproblemen in de print, te voorkomen raden wij aan het bestand aan te leveren als PDF met ingesloten kleurprofiel.

 • Lever één bestand per onderdeel aan: geen ontwerpen combineren of meerdere dezelfde ontwerpen in één bestand plaatsen. 
  Bijvoorbeeld: Je wilt graag 100 dezelfde cirkels. Wij ontvangen dan graag 1 bestand met 1 cirkel waarvan je 100 stuks bestelt en niet 1 bestand met 100 cirkels. 
  Voor Freesletters en stickers op vel geldt een uitzondering. Wanneer je meerdere contouren in je bestand hebt, bijvoorbeeld letters die gefreesd moeten worden, zorg er dan voor dat de tussenruimte minimaal 1 cm is. Dit in verband met de breedte van onze frees. Voor stickers op vel houd je een minimale tussenruimte van 2mm aan.

Tenslotte, afvlakking zorgt in bepaalde gevallen voor zwaardere, moeilijker te verwerken bestanden.

Lettertypen en lettercontouren

Zet actieve tekst altijd om naar lettercontouren. Zo worden teksten vastgelegd en veiliggesteld, voorkom je fouten in je print en kunnen we de bestanden eventueel openen om te controleren en/of bewerken. Sluit lettertypen voor de zekerheid in, in de PDF.

Lagen in de PDF

Uit de opbouw in lagen kan onze RIP geen informatie halen m.b.t. printlagen. Werken met lagen is handig tijdens de opmaak, maar vormt risico’s in de RIP en maakt bestanden onnodig groot. Vlak bestanden daarom af en verwijder onzichtbare/verborgen lagen.

Laagopbouw wordt tijdens onze geautomatiseerde voorbereiding afgevlakt. Bij onzichtbare/verborgen lagen vanuit Illustrator, bestaat het risico dat deze toch geprint worden. Als er belangrijke informatie voor onze DTP-afdeling in de lagen is verwerkt, raden wij aanlevering via e-mail of WeTransfer aan.

Afloop

Voor alle afwerkingen op BOFESTO-Print geldt 1 cm afloop rondom, maar op de regel gelden enkele uitzonderingen. Lees daarom meer over de afloopbestanden
Lever je bestanden zónder snijtekens aan.

Overdruk (Overprint)

In de RIP-software wordt vulling/lijn overdruk herkend en gesimuleerd.
Kleuren van overlappende objecten met overdruk worden bij elkaar opgeteld. Hierdoor ontstaat een nieuwe full color opbouw. Wit als proceskleur (CMYK 0-0-0-0) op overdruk, wordt niet zichtbaar. Deze softwarefunctie dient vooral voor de herkenning van steunkleuren, zoals witprint onder/boven de full color objecten.

Tips:

 1. Het uitvoervoorbeeld in Adobe Acrobat (Pro) is representatief voor het uiteindelijke resultaat.

 2. Vink ’Overdrukken simuleren’ aan om het effect van overdruk en transparantie te controleren.

 3. Door de cursor in de opmaak te plaatsen, is te controleren welke opbouw er precies gegenereerd wordt. De waarden van proces- en steunkleuren zijn zichtbaar in het venster ‘Scheidingen’. De waarden vormen de input voor de RIP.

 4. In Adobe Illustrator is het effect te controleren in weergave ‘Voorvertoning overdruk’.

Let op: De uitwerking van transparantie en overdruk wat te zien is in het uitvoervoorbeeld, wordt ook zo uitgevoerd in de print.

Sla jouw PDF bij voorkeur op met het BOFSTO Print Profiel. Zo is jouw bestand perfect afgestemd op onze instellingen 

Tags: bestandstype, bestand